Κι όμως είναι η αλήθεια ότι σ’ αγαπούσα πριν σε γνωρίσω… Όταν όμως σε γνώρισα εσύ δεν είχες δεσμεύσεις, ενώ εγώ είχα… Όταν σε γνώρισα, ήξερα ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα"/> Σ’ αγαπούσα πριν σε γνωρίσω… | Newsfilter

About the author

Πείτε την γνώμη σας

Powered by Social Mind