Ναμπίχα Χαντάντ Articles 14

Αγαπώ να γράφω. Να γράφω διηγήματα, να γράφω παραμύθια, να γράφω τις σκέψεις μου... Όπως λέω συχνά, σε όσους με γνωρίζουν, αγαπώ τόσο πολύ να γράφω, που θα μπορούσα να ασχοληθώ ακόμη και με την αντιγραφή...

Powered by Social Mind